Historie
van het
Zeeheldenkwartier

prinsherdikstraat-455ce350a45cd611b52fc97edede5512.jpg

Het Zeeheldenkwartier in Den Haag is, met ruim

10.000 inwoners en meer dan 50 nationaliteiten, 

een echte multiculturele wijk.

 

Een sfeervolle buurt in de nabijheid van het centrum met sjieke herenhuizen, nieuwbouwflats en hofjes. Het Zeeheldenkwartier is een van de oudste Haagse stadswijken. Het grootste gedeelte is gebouwd tussen 1870 - 1890 in de veenpolder 't Kleine Veentje en bestaat eigenlijk uit een Zeeheldenbuurt en een Dichtersbuurt. Een recht stratenpatroon met een hoge bebouwingsdichtheid kenmerkt deze buurt.

 

In 1981 werd het Zeeheldenkwartier aangewezen tot stadsvernieuwings-gebied. Naast sloop en nieuwbouw is een groot gedeelte van de particuliere woningvoorraad verbeterd. Het Elandplein, het Bonbonplein en het Jenny Plantsoen zijn aangelegd en de winkelstraten Piet Heinstraat, Prins Hendrikstraat en Zoutmanstraat kregen hun oude glorie terug.